ביטול דואל על עידכון יישות

מתוך Vtiger

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דרך 1

in original CRMEntity.php file

Around line no 75 you have to replace

Code:

if($module != "Calendar")
$this->whomToSendMail($module,$this ->mode,$assigntype);

with

Code:

if($module != "Calendar" && $module!= "Accounts" && $module!="Contacts" && $module!="Potentials")
$this->whomToSendMail($module,$this ->mode,$assigntype);

דרך 2

The function to send the email is functions sendNotificationToOwner sendNotificationToGroup

This function is located in the file include/utils/CommonUtils.php.

In general, notification is sent by sendNotificationToOwner/sendNotificationToGroup from include/utils/CommonUtils. This is called from modules/Contacts/Save.php and also from DetailViewAjax.php when new contact is being saved (near to line 225). Disable notification or comment this call.

Pls note that this is called from other modules as well for sending notifications.

function sendNotificationToOwner($module,$focus) { # cotento no emails return (1);

function sendNotificationToGroups($groupid,$crmid,$module) { # cotento no emails return (1);


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי